पाठ्यक्रम

सेवा श्रेणी/तह

# सेवा श्रेणी/तह समुह उप समुह पद प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र खुला/आ. प्र.
1 नेपाल शिक्षा रा०प०अनं० द्बितीय शिक्षा प्रशासन 274 नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
2 नेपाल शिक्षा रा०प०अनं० द्बितीय शिक्षा प्रशासन 274 नायव प्राविधिक सहायक खुला
3 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट 276 खुला
4 नेपाल स्वास्थ्य नवौं प्याथोलोजी 280 खुला
5 नेपाल वन रा०प०अनं० प्रथम हात्तिसार 217 खुला
6 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ मेडिसिन ग्याष्ट्रोइन्टोरोलोजी खुला
7 नेपाल स्वास्थ्य नवौं मेडिसिन मेडिकल अंकोलोजी खुला
8 नेपाल स्वास्थ्य नवौं मेडिसिन फरेन्सिक मेडिसिन खुला
9 नेपाल स्वास्थ्य नवौं पेडियाट्रिक्स नियोनिटोलोजी खुला
10 नेपाल स्वास्थ्य नवौं मेडिसिन ट्रपिकल मेडिसिन खुला
11 नेपाल स्वास्थ्य नवौं सर्जरी न्युरोसर्जरी खुला
12 नेपाल स्वास्थ्य नवौं रेडियोथेरापी रेडिएसन अंकोलोजी खुला
13 नेपाल स्वास्थ्य नवौं मेडिसिन 217 खुला
14 नेपाल स्वास्थ्य नवौं मेडिसिन न्यूरोलोजी खुला
First  Prev 1 2 3 4 5 6