सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
०७/११/२०६६ बि. न‍‌.‌९८०।०६५-६६ नेपाल कृषि सेवा,लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह रा.प. द्वितीय श्रेणी खूलाको अन्तरवार्ताको नतिजा । डाउन्लोड गर्नुहोस
07-10-2066 Interview Result Bigyapan No. 979/065-66, Nepal eng., Mechanical, Gen. Mechanical, Gazetted Second Class (Open Competition) डाउन्लोड गर्नुहोस
07-10-2066 Interview Result Bigyapan No. 978/065-66, Nepal eng., Mechanical, Gen. Mechanical, Gazetted Second Class (Internal Competition) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६३/११/२३ जनरल सर्भिसेज समूह, सातौं तह, मेडिकल अधिकृत (खुला) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६३/१०/११ पुस्तकालय अधिकृत -खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६३/१०/०५ इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर -खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६३/१०/०४ इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर -खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६३/१०/३ पुरातत्व अधिकृत/अ.अ./एन्टीक्यूरो कम पोटरी अधिकृत/क्यूरियो जाँचपास अधिकृत -खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६३/१०/०३ रा.प.तृतीय श्रेणी -प्राविधिक, हाइड्रोलोजिष्ट -खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६३/०९/३० जियोलोजी समूह,जनरल जियोलोजी उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी -प्राविधिक, जियोलोजिष्ट -खुला डाउन्लोड गर्नुहोस