सिफारिस

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३।०५।३१ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१०९–१०११२/०७२–७३ (खुला/समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह पाँचौ तह आयुर्वेद सहायक/कविराज पदको उम्मेद्वार सिफारिस डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।३१ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१०८/०७२–७३ (आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह पाँचौ तह आयुर्वेद सहायक/कविराज पदको उम्मेद्वार सिफारिस डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/५/३१ सुर्खेतको वि.नं. १४३१४/०७२-७३ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, पाँचौ तह, फिजियोथेरापी असिष्टेण्ट पदको सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/५/३१ सुर्खेतको वि.नं. १४३१५/०७२-७३ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौ तह, फार्मेसी सुपरभाइजर पदको सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/५/३१ सुर्खेतको वि.नं. १४३१३/०७२-७३ (आन्तरिक), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, पाँचौ तह, ल्याव टेक्निसियन पदको सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/५/३० सुर्खेतको वि.नं. १४३०८-१४३१२/०७२-७३ (आ.प्र,खुला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, आयुर्देव सहायक/कविराज पदको सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/५/३० सुर्खेतको वि.नं. १४३०६-१४३०७/०७२-७३ (खुला,महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, पाँचौ तह, डेण्टल हाइजिनिष्ट पदको सिफारिश सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।५।३० लोक सेवा आयोग सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६०३/०७२–७३ (आ.प्र.) , नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न.समूह, पाँचौ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदको सिफारिश सूची डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।३० लाेक सेवा अायाेग, प.क्षे.नि. पाेखराकाे वि.नं १३००७-१३००८/०७२-०७३(खुला र महिला),नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, पब्लिक हेल्थ नर्स पदकाे उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ याेग्ताक्रम सूचि डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३।०५।३० लाेक सेवा अायाेग, प.क्षे.नि. पाेखराकाे वि.नं. १३००९/०७२-०७३(खुला),नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, डेण्टल हाइजिनिष्ट पदकाे उम्मेदवार सिफारिश सम्वन्धि सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6 7 8  Next   Last