प्रकाशन

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६८ पौष लोक सेवा आयोग समाचार पत्र वर्ष २ अंक १ डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८ पौष निजामति सेवा पत्रिका Vol 33 No 1 डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०४/१४ विभिन्न सेवा समुह अन्तरका विभिन्न पदहरुका न्युनतम शैक्षिक योग्यता सङ्ग्रह डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१२/०६ ५१ औं बार्षिकप्रतिवेदन २०६६/०६७ (अनुसुचिहरु बाहेक) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१२/०६ ५० औं बार्षिकप्रतिवेदन २०६५/०६६ (अनुसुचिहरु बाहेक) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१२/०६ ४९ औं बार्षिकप्रतिवेदन २०६४/०६५ (अनुसुचिहरु बाहेक) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८।०५।०१ लोक सेवा आयोग समाचार पत्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०४/०३ निजामति सेवा पत्रिका (अंग्रेजी खण्ड) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०४/०३ निजामती सेवा पत्रिका (नेपाली खण्ड) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७ म‌ंसिर A Report on First Meeting of the Chiefs of PSCs of SAARC Countries डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 1 2 3 4 5 6  Next   Last