प्रकाशन

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०७३/२/३० निजामती सेवा पत्रिका (vol 37, No 1) पुस, २०७२ डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/२/११ लोक सेवा आयोगको समाचारपत्र वर्ष ६, अंक २, पूर्णाङ्क १८ (कातिक–पुष) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७३/१/१० लोक सेवा आयोगको समाचारपत्र वर्ष ६, अंक १, पूर्णाङ्क १७ (श्रावण–असोज) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/२६ लोक सेवा आयोगको छपन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७१-७२ डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/११/१९ लोक सेवा आयोगको पचपन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७०-७१ डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/६/२४ निजामती सेवा पत्रिका (Vol 36, No 2) असार,२०७२ डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/५/१६ लाेक सेवा अायाेग, समाचारपत्र बर्ष-५, अंक-४, पूर्णाङ्क-१६ (वैशाख-असार २०७२) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२/५/२ लोक सेवा आयोग, समाचारपत्र वर्ष-५, अंक-३, पूर्णाङ्क-१५ (माघ-चैत्र २०७१)   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।३।६ लाेक सेवा अायाेगकाे चउन्नाै वार्षिक प्रतिवेदन अा‍.व.२०६९-७० (२०७०, माघ) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०७२।२।३२ निजमती सेवा पत्रिका (Vol 36 No.1) पुस २०७१ डाउन्लोड गर्नुहोस
1 2 3 4 5 6  Next   Last