पाठ्यक्रम

सेवा श्रेणी/तह

# सेवा श्रेणी/तह समुह उप समुह पद प्रथम पत्र द्वितीय पत्र तृतीय पत्र खुला/आ. प्र.
1 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ मेडिसिन जनरल मेडिसिन खुला
2 नेपाल स्वास्थ्य नवौं मेडिसिन जनरल मेडिसिन खुला
3 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ सर्जरी जनरल सर्जरी खुला
4 नेपाल स्वास्थ्य नवौं सर्जरी जनरल सर्जरी खुला
5
6 नेपाल स्वास्थ्य नवौं जनरल नर्सिङ खुला
7 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ हेल्थ इन्स्पेक्सन खुला
8 नेपाल स्वास्थ्य नवौं हेल्थ इन्स्पेक्सन खुला
9 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ फार्मेसी खुला
10 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ पेडियाट्रिक्स पेडियाट्रिक्स मेडिसिन खुला
11 नेपाल स्वास्थ्य नवौं पेडियाट्रिक्स पेडियाट्रिक्स मेडिसिन खुला
12 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ एनेस्थेसियोलोजी खुला
13 नेपाल स्वास्थ्य नवौं एनेस्थेसियोलोजी खुला
14 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ प्याथोलोजी जनरल प्याथोलोजी खुला
15 नेपाल स्वास्थ्य नवौं प्याथोलोजी जनरल प्याथोलोजी खुला
16 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ रेडियोलोजी रेडियो डाइग्नोसिस खुला
17 नेपाल स्वास्थ्य नवौं रेडियोलोजी रेडियो डाइग्नोसिस खुला
18 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ पब्लिक हेल्थ एडमिनिष्ट्रेसन खुला
19 नेपाल स्वास्थ्य नवौं पब्लिक हेल्थ एडमिनिष्ट्रेसन खुला
20 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ जनरल हेल्थ सर्भिसेज खुला
21 नेपाल स्वास्थ्य नवौं जनरल हेल्थ सर्भिसेज खुला
22 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ अब्स्ट्रेटिक्स तथा गाइनोकोलोजी खुला
23 नेपाल स्वास्थ्य नवौं अब्स्ट्रेटिक्स तथा गाइनोकोलोजी खुला
24 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ सर्जरी अर्थोपेडिक सर्जरी खुला
25 नेपाल स्वास्थ्य नवौं सर्जरी अर्थोपेडिक सर्जरी खुला
26 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिज खुला
27 नेपाल स्वास्थ्य नवौं डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिज खुला
28 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ मेडिकल जनरालिष्ट खुला
29 नेपाल स्वास्थ्य नवौं मेडिकल जनरालिष्ट खुला
30 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ अप्थल्मोलोजी खुला
31 नेपाल स्वास्थ्य नवौं अप्थल्मोलोजी खुला
32 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ साइकियाट्री खुला
33 नेपाल स्वास्थ्य नवौं साइकियाट्री खुला
34 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ हेल्थ एजुकेशन खुला
35 नेपाल स्वास्थ्य नवौं हेल्थ एजुकेशन खुला
36 नेपाल स्वास्थ्य एघारौ ओटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी खुला
37 नेपाल स्वास्थ्य नवौं ओटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी खुला
38 नेपाल प्रशासन रा०प० प्रथम सामान्य प्रशासन खुला
39 नेपाल परराष्ट्र सेवा रा०प० प्रथम खुला
40 नेपाल प्रशासन रा०प० द्बितीय सामान्य प्रशासन उपसचिव वा सो सरह खुला
41 नेपाल परराष्ट्र सेवा रा०प० द्बितीय उपसचिव वा सो सरह खुला
42 नेपाल प्रशासन रा०प० द्बितीय राजश्व उपसचिव वा सो सरह खुला
43 नेपाल प्रशासन रा०प० द्बितीय लेखा उपसचिव वा सो सरह खुला
44 नेपाल स्वास्थ्य आठौं डेन्टिष्ट्री खुला
45 नेपाल स्वास्थ्य आठौं आयुर्वेद खुला
46 नेपाल स्वास्थ्य आठौं जनरल हेल्थ सर्भिसेज खुला
47 नेपाल स्वास्थ्य सातौं हेल्थ इन्स्पेक्सन खुला
48 नेपाल स्वास्थ्य सातौं हेल्थ एजुकेशन खुला
49 नेपाल स्वास्थ्य सातौं जनरल हेल्थ नर्सिङ्ग खुला
50 नेपाल स्वास्थ्य सातौं पब्लिक हेल्थ नर्सिङ् खुला
51 नेपाल स्वास्थ्य सातौं फार्मेसी खुला
52 नेपाल स्वास्थ्य सातौं मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी खुला
53 नेपाल स्वास्थ्य पाँचौं आयुर्वेद खुला
54 नेपाल स्वास्थ्य दसौं सर्जरी अर्थोपेडिक सर्जरी खुला
55 नेपाल स्वास्थ्य दसौं मेडिसिन जनरल मेडिसिन खुला
56 नेपाल स्वास्थ्य दसौं सर्जरी जनरल सर्जरी खुला
57 नेपाल स्वास्थ्य दसौं अप्थल्मोलोजी खुला
58 नेपाल स्वास्थ्य नवौं फार्मेसी खुला
59 नेपाल स्वास्थ्य पाँचौं जनरल नर्सिङ स्टाफ नर्स खुला
60 नेपाल स्वास्थ्य पाँचौं रेडियोग्राफि खुला
61 नेपाल स्वास्थ्य पाँचौं फिजियोथेरापी खुला
62 नेपाल स्वास्थ्य पाँचौं मेडिकल रेकडर्स खुला
63 नेपाल स्वास्थ्य पाँचौं मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी खुला
64 नेपाल स्वास्थ्य पाँचौं हेल्थ इन्स्पेक्सन हे० अ० । सि०अ०हे०व० खुला
65 नेपाल स्वास्थ्य चौथो हेल्थ इन्स्पेक्सन अ० हे० व० खुला
66 नेपाल स्वास्थ्य चौथो आयुर्वेद खुला
67 नेपाल स्वास्थ्य चौथो ल्याब टेक्नोलोजी ल्याब असिष्टेन्ट खुला
68 नेपाल न्याय रा०प० प्रथम कानुन सह सचिव वा सो सरह खुला
69 नेपाल न्याय रा०प० प्रथम न्याय सह सचिव वा सो सरह खुला
70 नेपाल न्याय रा०प० प्रथम सरकारी वकिल सह सचिव वा सो सरह खुला
71 नेपाल न्याय रा०प० द्बितीय कानुन उप सचिव वा सो सरह खुला
72 नेपाल न्याय रा०प० द्बितीय न्याय उप सचिव वा सो सरह खुला
73 नेपाल न्याय रा०प० द्बितीय सरकारी वकिल उप सचिव वा सो सरह खुला
74 नेपाल स्वास्थ्य पाँचौं फार्मेसी खुला
75 नेपाल स्वास्थ्य दोस्रो हेल्थ इन्स्पेक्सन ग्रा० स्वा० का० खुला
76 नेपाल स्वास्थ्य दोस्रो प‍०‌ हे० न० मा० शि० का० खुला
77 नेपाल कृषि रा०प० प्रथम फूड न्यूट्रिसन एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल खुला
78 नेपाल कृषि रा०प० प्रथम फिसरिज खुला
79 नेपाल कृषि रा०प० तृतीय एगृ इञ्जिनियरिङ्ग खुला
80 नेपाल कृषि रा०प० तृतीय फिसरिज खुला
81 नेपाल कृषि रा०प० तृतीय ला पो एण्ड डे डे खुला
82 नेपाल कृषि रा०प० तृतीय भेटेरिनरी खुला
83 नेपाल कृषि रा०प०अनं० प्रथम फूड न्युट्रिशन क्वा० क० प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
84 नेपाल कृषि रा०प०अनं० प्रथम हर्टिकल्चर प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
85 नेपाल कृषि रा०प०अनं० प्रथम एगृ एक्स्टेन्सन प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
86 नेपाल कृषि रा०प०अनं० प्रथम फिसरिज प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
87 नेपाल कृषि रा०प०अनं० प्रथम एग्रोनोमी प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
88 नेपाल कृषि रा०प०अनं० प्रथम बाली संरक्षण प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
89 नेपाल कृषि रा०प०अनं० प्रथम एगृ इको एण्ड मार्केटिङ्ग प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
90 नेपाल कृषि रा०प०अनं० प्रथम स्वाइल साइन्स प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
91 नेपाल कृषि रा०प०अनं० प्रथम ला पो एण्ड डे डे 217 प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
92 नेपाल कृषि रा०प०अनं० प्रथम भेटेरिनरी प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
93 नेपाल कृषि रा०प०अनं० द्बितीय फूड न्यूट्रिशन एण्ड क्वा० क० नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
94 नेपाल कृषि रा०प०अनं० द्बितीय बाली संरक्षण नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
95 नेपाल कृषि रा०प०अनं० द्बितीय एग्रोनोमी नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
96 नेपाल कृषि रा०प०अनं० द्बितीय हर्टिकल्चर नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
97 नेपाल कृषि रा०प०अनं० द्बितीय फिसरिज नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
98 नेपाल कृषि रा०प०अनं० द्बितीय एगृ एक्सटेन्सन नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
99 नेपाल कृषि रा०प०अनं० द्बितीय स्वाइल साइन्स नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
100 नेपाल कृषि रा०प०अनं० द्बितीय एगृ इको एण्ड मार्केटिङ्ग नायब प्राविधिक सहायक वा सो सरह खुला
1 2 3 4 5  Next   Last