परीक्षा केन्द्र

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६८।११।३० आयोगको म.क्षे.नि. कमलपोखरीको जुनियर इलेक्ट्रिसियन पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम, डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/१७ केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) विद्यालय निरीक्षक बाहेक विभिन्न पदको आ.प्र., समावेशी र खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/१५ म‌.प.क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको शा.अ‍. वा सो सरह (प्राविधिक तथा अप्राविधिक) पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना   डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८।११।०९ क्षे.नि. पोखरा - शा.अ‍. वा सो सरह प्रा. तथा अप्रा. पदहरुको परीक्षा केन्द्र डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/१०/२५ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) विभिन्न पदको आ.प्र., समावेशी र खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/११/०४ स्थगित अन्तिम चरणको परीक्षा र अन्तर्बार्ता सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६५/७/०९ प्रारम्भिक परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६५/०१/०४ परीक्षा कार्यक्रम → रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक/अप्राविधिक) र रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक/अप्राविधिक) पदका आ.प्र., समावेशी र खुला डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४/०९/०४ सह सचिव वि‌०न० ९६०, ९६१, ९६२ - ०६४/०६५ को परिक्षा भवन परिवर्तन गरिएको सुचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६४/०९/०४ रा‌०प० तृतीय प्राविधिक तर्फको परिक्षा मिति डाउन्लोड गर्नुहोस
First  Prev 31 32 33 34 35 36