विविध

प्रकाशित मिति विवरण पुरा विवरण
२०६८/०७/३० विद्यालय निरिक्षक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने स्थान सम्बन्धि सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८।७।२० अन्तरवार्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०७/२० अन्तरवार्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/०३/१७ कार, मोटरसाइकल खरीद सम्झौता सम्बन्धी डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०९/२२ प्रेस विज्ञप्ति डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७/०७/१० पद रद्द गरिएको सूचना डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७।०४।११ अन्तर्वार्ता सूचीबाट नाम हटाइएको डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६९/०१/२२ बार्षिकका लागि आवश्यक फारमहरु (office use only) डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७।२।२१ अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सारिएको । डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६७।२।४ सम्झौता सम्बन्धी डाउन्लोड गर्नुहोस